Peter Rabbit

Home / โปรแกรมหนัง / Peter Rabbit
Peter Rabbit

Peter Rabbit

2018-04-05
ตัวอย่าง Peter Rabbit

ตัวอย่าง Peter Rabbit

ตัวอย่าง Peter Rabbit

Peter Rabbit

ดัดแปลงมาจากหนังสือภาพชื่อดังสุดคลาสสิกของ เบียทริกซ์ พอตเตอร์ ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเจ้ากระต่ายจอมวุ่น ปีเตอร์ ที่ยกก๊วนบรรดาสัตว์หลากชนิดเข้ามาปาร์ตี้ในบ้านของมนุษย์

โดยเจ้ากระต่ายปีเตอร์เป็นแกนนำจนเกิดเป็นความวุ่นวาย เมื่อเจ้าของบ้าน มิสเตอร์แม็กเกรเกอร์ ที่กลับมาจากข้างนอกต้องพบกับสภาพบ้านที่เละเทะ แถมต้องตกใจสุดขีดเพราะสัตว์เหล่านี้มันสามารถพูดได้