The Star

Home / โปรแกรมหนัง / The Star
The Star

The Star

2017-12-21
The Star

ว่าด้วยเรื่องราวของลาตัวเล็ก แต่มีความกล้าหาญ ชื่อว่า โบ เขาโหยหาชีวิตที่เป็นอิสระนอกเหนือจากการทำงานในฟาร์มของหมู่บ้าน วันหนึ่งเขาค้นพบความกล้าหาญที่จะออกเดินทางผจญภัยตามความฝัน ในการเดินทางของเขาประกอบด้วยเพื่อนร่วมเดินทาง รูธ แกะน้อยผู้น่ารักที่พลัดหลงทางกับฝูง เดฟ นกพิราบผู้มีแรงบันดาลใจ พร้อมกับอูฐอีก 3 ตัว และสัตว์นอกคอกอีกหลายตัว โบและเพื่อนใหม่เดินทางไปตามดวงดาวจนกลายเป็นวีรบุรุษด้วยความบังเอิญ และกลายเป็นเรื่องราวเล่าขานอันยอดเยี่ยม