All I See Is You

Home / โปรแกรมหนัง / All I See Is You

All I See Is You

2017-10-27
All I See Is You ว่าด้วยเรื่องราวของหญิงสาวตาบอดคนหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของเธอกับคนรักต้องเปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่เธอผ่าตัดรักษาตาจนกลับมามองเห็นได้ และรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังรบกวนทั้งสองคนอยู่