Newness

Home / โปรแกรมหนัง / Newness
Newness

Newness

2018-01-25
Newness

ว่าด้วยเรื่องราวของคนในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเป็นสิ่งเชื่อมต่อความสัมพันธ์ เช่นเดียวกันกับ มาร์ติน และ กาบี้ ที่ทั้งคู่พบกันจากแอพพลิเคชั่นหาคู่ พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข แต่สุดท้ายต้องกลับมาตั้งคำถามว่าทั้งหมดที่ทำไปนั้นคือความรักที่แท้จริงหรือไม่
รักนี้คืออะไร?