Sherlock Gnomes

Home / โปรแกรมหนัง / Sherlock Gnomes
Sherlock Gnomes

Sherlock Gnomes
 Sherlock Gnomes

ว่าด้วยเรื่องราวของโนมส์ในสวนอย่าง โนมิโอ และ จูเลียต ได้ว่าจ้างนักสืบ เชอร์ล็อก โนมส์ เพื่อมาสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุถึงสิ่งของตกแต่งสวนที่หายไปอย่างลึกลับ