A Quiet Place ดินแดนไร้เสียง

Home / โปรแกรมหนัง / A Quiet Place ดินแดนไร้เสียง
A Quiet Place ดินแดนไร้เสียง

A Quiet Place ดินแดนไร้เสียง

2018-04-05
ตัวอย่าง A Quiet Place

คลิป Big Game Spot

ตัวอย่าง A Quiet Place

A Quiet Place ดินแดนไร้เสียง

ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่แยกตัวออกไป โดยอยู่อาศัยกันอย่างเงียบเชียบที่สุดไม่ให้เกิดเสียงใด ๆ เพราะกลัวบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาทำร้ายหากมีเสียงใด ๆ ก็ตามดังขึ้น