Blockers บล็อคซั่มวันพรอมป่วน

Home / โปรแกรมหนัง / Blockers บล็อคซั่มวันพรอมป่วน
Blockers บล็อคซั่มวันพรอมป่วน

Blockers บล็อคซั่มวันพรอมป่วน

2018-04-12
Blockers บล็อคซั่มวันพรอมป่วน

ว่าด้วยเรื่องราวของ 3 ผู้ปกครอง ได้แก่ มิตช์, ฮันเตอร์ และลิซา กับการหยุดยั้งลูกสาวที่วางแผนจะชิงสุกก่อนห่ามในคืนวันพรอม