Blumhouse’s Truth or Dare จริงหรือกล้า…เกมสยองท้าตาย

Home / โปรแกรมหนัง / Blumhouse’s Truth or Dare จริงหรือกล้า…เกมสยองท้าตาย
Blumhouse’s Truth or Dare จริงหรือกล้า…เกมสยองท้าตาย

Blumhouse’s Truth or Dare จริงหรือกล้า…เกมสยองท้าตาย

2018-05-03
Blumhouse’s Truth or Dare
จริงหรือกล้า…เกมสยองท้าตาย

ว่าด้วยเรื่องราวของเกมอันตราย Truth or Dare ที่เล่นกันในกลุ่มเพื่อน และนำไปสู่ความระทึก เมื่อมีคนที่โกหกหรือปฏิเสธคำท้าถูกลงโทษจนถึงแก่ชีวิต