Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

Home / โปรแกรมหนัง / Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย
Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

2018-04-19
Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

ว่าด้วยเรื่องราวของ เวนดี้ สาวผู้ป่วยเป็นออทิสติกที่ฉลาด แฟนเดนตายของ Star Trek วันหนึ่งมีการประกาศแข่งขันเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ เวนดี้จึงรีบเขียนบทจำนวน 500 หน้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปส่งประกวด แต่อุปสรรคสำคัญคือที่ๆ เธอต้องเดินทางไปส่งงานนั้นอยู่ห่างไปถึงหลายร้อยไมล์

เวนดี้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เธอพาพีท เจ้าหมาน้อยใส่กระเป๋าพร้อมกับเงินอีกจำนวนนึง เพื่อไปส่งบทให้ทัน สุดท้ายจึงทำให้เธอได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้