Mary Shelley

Home / โปรแกรมหนัง / Mary Shelley
Mary Shelley

Mary Shelley

2018-05-25
Mary Shelley

ว่าด้วยเรื่องราวความรักและชีวประวัติของนักเขียน Mary Shelley นักเขียนสาวผู้ประพันธ์งานคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Frankenstein