The Predator

Home / โปรแกรมหนัง / The Predator
The Predator

The Predator

2018-09-13
ตัวอย่าง The Predator

ตัวอย่าง The Predator

The Predator

ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งบังเอิญกระตุ้นให้พวกมันกลับมาที่โลกอีกครั้ง มีเพียงสมาชิกแร็กแท็กจากอดีตทหาร และอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้รับการยอมรับเท่านั้น ที่จะช่วยไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสิ้นสุดลง