A Simple Favor

Home / โปรแกรมหนัง / A Simple Favor
A Simple Favor

A Simple Favor

2018-09-14
ตัวอย่าง A Simple Favor

ตัวอย่าง A Simple Favor “Tell Me Your Secret”

ตัวอย่าง A Simple Favor “What Happened To Emily?”

A Simple Favor

ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวของ สเตฟานี คุณแม่วล็อกเกอร์ ที่พยายามค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ของ เอมิลี เพื่อนสาวคนสนิท หลังจากที่เธอหายตัวไปจากเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้