London Fields

Home / โปรแกรมหนัง / London Fields
London Fields

London Fields

2018-09-20
London Fields

ว่าด้วยเรื่องราวของสาวสวย Nicola Six เธอมีญาณพิเศษหยั่งรู้อนาคตและรู้ตัวว่ากำลังจะถูกฆาตกรรม เธอจึงได้เข้าไปพัวพันกับผู้ชายสามคนที่มีความแตกต่างกัน และแน่นอนเธอรู้ว่าหนึ่งในสามคนนี้จะกลายมาเป็นคนที่ฆ่าเธอ