Beautiful Boy แด่ลูกชายสุดที่รัก

Home / โปรแกรมหนัง / Beautiful Boy แด่ลูกชายสุดที่รัก
Beautiful Boy แด่ลูกชายสุดที่รัก

Beautiful Boy แด่ลูกชายสุดที่รัก

2019-01-17
Beautiful Boy
แด่ลูกชายสุดที่รัก

ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อและลูกชายที่ต้องกำลังเผชิญกับปัญหาการติดยา จนนำไปสู่เรื่องราวการรับมือกับปัญหานี้เพื่อจะได้พาครอบครัวพวกเขาก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้