Wildlife

Home / โปรแกรมหนัง / Wildlife
Wildlife

Wildlife

2018-10-19
Wildlife

ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กผู้ชายหนึ่งที่ต้องมารับรู้และรับมือกับเรื่องราวของครอบครัวตัวเองที่กำลังพบวิกฤต พ่อไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และแม่ที่กำลังจะทำผิดด้วยการนอกใจพ่อ