The Oath

Home / โปรแกรมหนัง / The Oath
The Oath

The Oath

2018-10-12
The Oath

ว่าด้วยเรื่องราวของการแบ่งแยกทางการเมืองในอเมริกา ชายคนหนึ่งพยายามที่จะทำให้วันขอบคุณพระเจ้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่ทำลายครอบครัวของเขา