Rocketman

Home / โปรแกรมหนัง / Rocketman
Rocketman

Rocketman

2019-05-31
Rocketman

ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตช่วงหนึ่งของ เอลตัน จอห์น ในวันที่เขาได้เป็นอัจฉริยะบุคคลด้านดนตรีในสถาบัน Royal Academy of Music ร่วมกับ เบอร์นีย์ โทปิน (Bernie Taupin) ผู้มีอิทธิพลในวงการเพลงและ เป็นผู้ร่วมทำงานเพลงมาด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา