It: Chapter Two

Home / โปรแกรมหนัง / It: Chapter Two
It: Chapter Two

It: Chapter Two

2019-09-05
It: Chapter Two

ว่าด้วยเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ใน It โผล่จากนรก 27 ปี สมาชิกแก๊งลูเซอร์สคลับเติบโตขึ้นและแยกย้ายออกจากเมืองไป กระทั่งวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ที่ไม่คาดฝันก็ดังขึ้นเรียกให้ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้ง