Café Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

Home / โปรแกรมหนัง / Café Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
Café Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

Café Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

2019-02-21
Café Funiculi Funicula
เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

ว่าด้วยเรื่องราวของร้านกาแฟเล็ก ๆ ร้านหนึ่งที่ลือกันว่าเมื่อมาที่ร้านนี้แล้ว จะมีโต๊ะพิเศษอยู่โต๊ะหนึ่ง ที่เมื่อเรานั่งที่โต๊ะตัวนี้เราจะสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้

โดยมีกฎอยู่ว่าการจะกลับไปในอดีตได้จะเกิดขึ้นหลังจากที่รินกาแฟใส่ถ้วยแล้ว และอยู่ได้แค่ช่วงก่อนที่กาแฟจะเย็นชืดเท่านั้น