Schindler’s List ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม

Home / โปรแกรมหนัง / Schindler’s List ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม
Schindler’s List ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม

Schindler’s List ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม

2019-01-10
Schindler’s List

ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม

ว่าด้วยเรื่องราวของ ออสการ์ ชินด์เลอร์ ผู้ช่วยชีวิตชาวยิวมากกว่า 1,100 คน จากการสังหารหมู่ ซึ่งถือว่าเป็นเป็นชัยชนะของชายคนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างและสะท้อนเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์