Captive State สงครามปฏิวัติทวงโลก

Home / โปรแกรมหนัง / Captive State สงครามปฏิวัติทวงโลก
Captive State สงครามปฏิวัติทวงโลก

Captive State สงครามปฏิวัติทวงโลก

2019-03-21
Captive State
สงครามปฏิวัติทวงโลก

เมื่อโลกต้องตกอยู่ใต้การปกครองของเหล่าเอเลี่ยนเป็นเวลานานถึง 10 ปี โลกจึงเสมือนไม่ใช่ดวงดาวของมนุษยชาติอีกต่อไป พบการเผชิญหน้าครั้งลุ้นระทึกระหว่าง ผู้ปกครองจากดาวงดวงอื่นและมนุษยชาติเจ้าของโลกใบนี้