Scary Stories to Tell in the Dark

Home / โปรแกรมหนัง / Scary Stories to Tell in the Dark
Scary Stories to Tell in the Dark

Scary Stories to Tell in the Dark

2019-08-09
Scary Stories to Tell in the Dark

ว่าด้วยเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งต้องเผชิญกับความลึกลับอย่างน่าสะพรึงกลัวในเมืองเล็กๆ ของพวกเขา