Knives Out

Home / โปรแกรมหนัง / Knives Out
Knives Out

Knives Out

2019-11-27
Knives Out

ว่าด้วยเรื่องราวการสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของผู้นำตระกูล ซึ่งผู้ต้องสงสัยคือลูกหลานทุกคนในครอบครัวนี้