For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร

Home / โปรแกรมหนัง / For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร
For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร

For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร

2019-10-03
ตัวอย่างหนัง For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร

 

For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร

“ชีวิตคู่จะดี ถ้าไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยว” For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตรักของ Mark และ Connie เมื่อฝ่ายหนึ่งได้ค้นพบว่าความรักของพวกเขาเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องราวแห่งการแก้แค้นจึงเริ่มต้นขึ้น

 

For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ...ใคร
For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร

 

For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ...ใคร
For Love or Money รักฉันนั้นเพื่อ…ใคร