Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก

Home / โปรแกรมหนัง / Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก
Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก

Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก

2019-10-17
ตัวอย่างหนัง Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก

 

Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก

เรื่องราวความรักของฮินาโกะและมินาโตะ ฮินาโกะเป็นหญิงสาวที่ชื่นชอบการโต้คลื่น หอพักที่เธอพักอาศัยอยู่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จึงทำให้เธอได้รู้จักนักดับเพลิงประจำเมืองชื่อว่ามินาโตะ หลังจากนั้นไม่นานมินาโตะก็เสียชีวิตจากการออกไปโต้คลื่น เวลาผ่านไปมินาโตะก็มาปรากฏกายให้ฮินาโกะเห็นทุกครั้งเวลาเธอร้องเพลง

 

Ride Your Wave คำสัญญา...ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก
Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก

 

Ride Your Wave คำสัญญา...ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก
Ride Your Wave คำสัญญา…ปาฏิหาริย์รัก 2 โลก