Zombieland Double Tap ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้

Home / โปรแกรมหนัง / Zombieland Double Tap ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้
Zombieland Double Tap ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้

Zombieland Double Tap ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้

2019-10-31
ตัวอย่าง Zombieland Double Tap ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้

 

 

Zombieland Double Tap ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้

Zombieland Double Tap เรื่องราวในครั้งนี้สานต่อจากภาคแรกโดยได้ย้ายมาที่ใจกลางเมืองของประเทศอเมริกา แต่พวกเขาเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้ ภารกิจล่าซอมบี้และเรื่องราวสนุกๆ จึงเริ่มต้นขึ้น

 

Zombieland Double Tap
Zombieland Double Tap

 

Zombieland Double Tap
Zombieland Double Tap