Wild Safari 3D

Home / หนังใหม่ / Wild Safari 3D
Wild Safari 3D

Wild Safari 3D

2007-04-05
การผจญภัยไปในแอฟริกาอันกว้างใหญ่ที่ท่านจะได้พบกับสัตว์ป่าหลากชนิดอย่างใกล้ชิด เช่น กระทิงป่า แรด ควายป่า เสือ สิงโต ที่ถือว่าเป็นจ้าวป่าแห่งแอฟริกา ภาพของป่าแอฟริกา จะเด่นชัดทุกมุมมองบนจอขนาดยักษ์เท่าตึกแปดชั้นของไอแมกซ์ ท่านจะได้พบกับมุมมองความสวยงามแบบใหม่ๆ ของป่าแอฟริกา ที่ท่านไม่เคยได้พบจากที่ไหนหรือสารคดีสัตว์โลกทั่วไป ท่านจะได้เรียนรู้การอยู่รว่มกันของสัตว์ป่าที่มีการใช้ชิวิตร่วมกันอย่างพิศวง