ตามรอยพระมหาชนก

Home / หนังใหม่ / ตามรอยพระมหาชนก
ตามรอยพระมหาชนก

ตามรอยพระมหาชนก

2010-12-05
ภาพยนต์เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา? เป็นเรื่องราวความ มหัศจรรย์จากการค้นคว้าศึกษาในหนังสือพระมหาชนก จากรูปแผนที่ฝีพระหัตถ์ แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่ง ภาพจักราศีในวิชาทางโหราศาสตร์ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม การกำหนดวันเดินทางทะเล ตลอดจนจุดอับปางเรือ ที่ทรงคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์

โดยค้นคว้าหาความหมายแอบแฝงมากมายในหลายมิติ ที่ไม่ใช่แค่การสอนเรื่องความเพียรตามแบบอย่างพระมหาชนกเท่านั้น หากแต่คุณยังได้เรียนรู้เรื่องของพระอัจฉริยภาพทางด้านโหราศาสตร์ พระอัจฉริยภาพด้านการประยุกต์ใช้วิชาโหราศาสตร์ เข้ากับ พุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

00