Railroad Tigers ดาเรน หวัง ติงเซิง หวงจื่อเทา หวังข่าย อลัน อิง เฉินหลง ใหญ่-ปล้น-ฟัด

ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ Railroad Tigers ใหญ่-ปล้น-ฟัด

Home / ดูหนังฟรี / ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ Railroad Tigers ใหญ่-ปล้น-ฟัด

Railroad Tigers ใหญ่-ปล้น-ฟัด ว่าด้วยเรื่องราวของชาวจีนในช่วงสงครามปี 1940 สมัยที่ญี่ปุ่นเข้ารุกราน บรรดาชาวจีนถูกทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาเพื่อสร้างทางรถไฟ ทำให้ชาวจีนอดอยากแร้นแค้น ขาดอาหารเลี้ยงปากท้อง เป็นเหตุให้กลุ่มคนงานก่อสร้างทางรถไฟอดรนทนไม่ไหว จึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้เผ็ด โดยมีเป้าหมายเพื่อขโมยอาหารและสิ่งของจำเป็น นำมาแจกจ่ายชาวบ้านที่ทนทุกข์เพราะการรุกรานครั้งนี้

jackie

บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ที่ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ รอบเวลา 20.00 น. (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00-20.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Railroad Tigers ใหญ่-ปล้น-ฟัด ทั้งหมด 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. จณัญญา พวงมาลัย (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

2. มาลี แซ่เตีย (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

3. พิทวัส ดาราทิพย์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

4. เมธาวี สวัสดิ์เรืองศรี (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

5. วิริยะ อภิชนังกูร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

6. รัชพล อมาตยเสฐ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

7. หรรษธร ไทยสวัสดิ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

8. มนัสนันท์ ตั้งตระกูลพรรณ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

9. สุเนตร โปษยะวัฒนากุล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

10. อนุสรณ์ บุษยวรพัฒน์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

ผู้โชคดีต้องเช็คอีเมลและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์จะนำบัตรไปสุ่มแจกให้กับผู้ที่เข้ามาสำรองรายชื่อในหน้าเพจ facebook.com/moviemthai

การรับของรางวัล

  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตร เจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดจะเป็นผู้แจกบัตรให้ โดยผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
  2. เริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. หากมาช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำกับสื่ออื่น ๆ เกิน 1 รายชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  5. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งซื้อ-ขาย สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 รางวัล
  6. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่ทำตามกติกาข้างต้นทุกกรณี
  7. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด