SCHOOL TALES ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล ธีธัช รัตนศรีทัย ภาส พัฒนกำจร รณิดา เตชสิทธิ์ ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ วริษฐา วชิรวงศ์ เรื่องผีมีอยู่ว่า... เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์ เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา โทรุ ทากิซาว่า

ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..

Home / กิจกรรม MThai Movie / ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..

School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า… ว่าด้วยเรื่องราวของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มาเก็บตัวค้างคืนที่โรงเรียน ด้วยความนึกสนุกพวกเขาตัดสินใจออกไปลองของตามเรื่องผีที่เล่าต่อ ๆ กันมาภายในโรงเรียน โดยไม่มีใครเอะใจเลยว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากเหตุการณ์จริงทั้งนั้น

s__113590274-420x600

ของรางวัล

บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า รอบเวลา 20.00 น. (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00-20.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า.. ทั้งหมด 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. สุจิตรา จันทร์ลีลา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
2. พิศิษฐ์ เหมะวัฒนะชัย (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
3. เจตริน มูลฐี (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
4. จุฑาภา มะลิสุวรรณ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
5. สุนี เกียรติก่อสิน (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
6. นภัสกร ลอยบรรดิษฐ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
7. ชณิชย์ภรณ์ รักธรรม (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
8. สุพจชัย ตั้งมณีพิทักษ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
9. ณัทปภา มีวาสนา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
10. ธนาวุฒิ วิชัยพล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
11. ศรีอาภา บุญเพชร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
12. สกลวัฒน์ โอภาสสุวรรณกุล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
13. อุบลรัตน์ คงคา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
14. ปิยพงษ์ พุทธสงค์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
15. ชัยวัฒน์ มิเกรียง (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
16. กฤตธี ภูมาศวิน (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
17. รวีโรจน์ แจ่มเหมือน (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
18. ยลดา วชิรอนันต์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
19. ปานกมล รวมวิจิตรพงศ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
20. อาพรรณชนิตย์ รักษาสัตย์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

ผู้โชคดีต้องเช็คอีเมลและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์จะนำบัตรไปสุ่มแจกให้กับผู้ที่เข้ามาสำรองรายชื่อในหน้าเพจ facebook.com/moviemthai

การรับของรางวัล

  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตร เจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดจะเป็นผู้แจกบัตรให้ โดยผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
  2. เริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. หากมาช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำกับสื่ออื่น ๆ เกิน 1 รายชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  5. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งซื้อ-ขาย สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 รางวัล
  6. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่ทำตามกติกาข้างต้นทุกกรณี
  7. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด