Donnie Yen Tony Jaa Vin Diesel xXx: Return of Xander Cage ดอนนี เยน วิน ดีเซล โทนี จา

ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ xXx: Return of Xander Cage

Home / กิจกรรม MThai Movie / ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ xXx: Return of Xander Cage

xXx: Return of Xander Cage ว่าด้วยเรื่องราวของ วิน ดีเซล (Vin Diesel) ที่กลับมารับบทเป็น แซนเดอร์ เคจ นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผันตัวมาทำงานให้รัฐบาลอีกครั้ง ในภาคนี้เขาต้องรับภารกิจเสี่ยงอันตรายยิ่งกว่าเดิม เมื่อเขาต้องเผชิญหน้าท้าความตายกับเหล่านักรบสุดอันตรายที่คอยปกป้องอาวุธที่แสนน่ากลัวอย่างแพนโดราบ็อกซ์

xxx

ของรางวัล

บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน รอบเวลา 20.00 น. (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00-20.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง xXx: Return of Xander Cage ทั้งหมด 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. จริยา ณ ลำปาง (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
2. สุชาฐิณี พยุงภร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
3. วิชุดา เพ็ชราลดาคุณ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
4. ยุพิน นิลเปี่ยม (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
5. สมบูรณ์ แซ่ตั้ง (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
6. อุบล สังวาลเพ็ชร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
7. รัชยา ศิริพันธุ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
8. เปมิกา เจริญศิลป์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
9. เอกภพ สุนทรสมาน (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
10. วุฒิชัย แซ่ลิ่ว (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
11. ศุภิญ์ญานันท์ โรจนเตหิรัญ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
12. ภุชงค์ พุ่มทองดี (ยืนยันสิทธิ์แล้ว) 
13. พิทวัส ดาราทิพย์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
14. นิธิภัทร์ ทองอ่อน (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
15. ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

ผู้โชคดีต้องเช็คอีเมลและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์จะนำบัตรไปสุ่มแจกให้กับผู้ที่เข้ามาสำรองรายชื่อในหน้าเพจ facebook.com/moviemthai

การรับของรางวัล

  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตร เจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดจะเป็นผู้แจกบัตรให้ โดยผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
  2. เริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. หากมาช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำกับสื่ออื่น ๆ เกิน 1 รายชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  5. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งซื้อ-ขาย สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 รางวัล
  6. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่ทำตามกติกาข้างต้นทุกกรณี
  7. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด