Bérénice Marlohe Dan Stevens Kill Switch Mike Reus วันหายนะพลิกโลก เบเรนิซ มาร์โล แดน สตีเวนส์ ไมค์ รีอุส

ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ Kill Switch วันหายนะพลิกโลก

Home / ดูหนังฟรี / ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ Kill Switch วันหายนะพลิกโลก

Kill Switch วันหายนะพลิกโลก ว่าด้วยเรื่องราวของการทดลองเกี่ยวกับโลกคู่ขนานเกิดความผิดพลาด ผนังมิติเกิดแตกออก ชะตากรรมของทั้งสองโลกจึงอยู่ในมืองของ วิล พอร์เตอร์ รับบทโดย แดน สตีเวนส์ (Dan Stevens) ผู้ที่จะนำกล่องสีดำลึกลับเข้าไปในหอคอยของโลกคู่ขนานเพื่อแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือมนุษยชาติ ทว่าเขากลับถูกไล่ล่าโดยกองกำลังที่พยายามขัดขวางภารกิจของเขา

ของรางวัล

บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก รอบเวลา 20.00 น. (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00 – 19.45 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Kill Switch วันหายนะพลิกโลก ทั้งหมด 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
2. มนสิณีย์ พงษ์รัตนานุกูล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
3. ปิยพงศ์ คูหาวรรณ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
4. บุญธิดา กนกวงศธร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
5. มนัสชนก เพชรดวงจันทร์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
6. ศิวาพร ลิบวาณิชย์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
7. บุปผา วาณิชวิเศษกุล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
8. วิรุฬ ปึงพิพัฒน์ตระกูล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
9. ภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
10. ศิริญญา โรจน์สุวณิชกร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
11. ธัชชัย คำพิทักษ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
12. รัตติการ ม่วงฉ่ำ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
13. พฤฒ กิจถาวร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
14. กิตติธัช นราวิชญ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
15. อัญชรัตน์ พิกุลสด (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

ผู้โชคดีต้องเช็คอีเมลและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์จะนำบัตรไปสุ่มแจกให้กับผู้ที่เข้ามาสำรองรายชื่อในหน้าเพจ facebook.com/moviemthai

หากผู้โชคดีท่านใดไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ที่หน้าแฟนเพจ facebook.com/moviemthai 

การรับของรางวัล

  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตร เจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดจะเป็นผู้แจกบัตรให้ โดยผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
  2. เริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา 19.00 น. หากมาช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำกับสื่ออื่น ๆ เกิน 1 รายชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  5. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งซื้อ-ขาย สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 รางวัล
  6. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่ทำตามกติกาข้างต้นทุกกรณี
  7. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด