Joe Miale Lee Pace mono film Revolt สงครามจักรกลเอเลี่ยนพิฆาต

ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ Revolt สงครามจักรกลเอเลี่ยนพิฆาต

Home / กิจกรรม MThai Movie / ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ Revolt สงครามจักรกลเอเลี่ยนพิฆาต

Revolt สงครามจักรกลเอเลี่ยนพิฆาต ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ที่เหลือรอดเป็นกลุ่มสุดท้ายในสงครามที่ต้องต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนที่มารุกรานโลก ทหารอเมริกันและมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องช่วยเหลือกันเพื่อเอาตัวรอดจากการกวาดล้างในที่มั่นสุดท้าย บททดสอบการค้นหาผู้รอดชีวิตและการต่อสู้ครั้งสำคัญของมนุษยชาติกำลังเริ่มต้นขึ้น

ของรางวัล

บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนมา เซ็นทรัลเวิลด์ รอบเวลา 20.00 น. (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Revolt สงครามจักรกลกเอเลี่ยนพิฆาต ทั้งหมด 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. อาทิตยา พุฒแก้ว (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
2. เสกสรร ดีสองชั้น (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
3. กิตติธัช นราวิชญ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
4. จันฑิมา ข่ายม่าน (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
5. เชิดพันธุ์ โกกิละนันทน์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
6. ทัศนัย ธรรมศิริ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
7. ณิชาภัทร มิ่งสุทธิพร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
8. ธวัลวรัตถ์ เกษะประดิษฐ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
9. ปาริฉัตร มุสิราช (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
10. ธนบูรณ์ อภิวัฒโนดม (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

ผู้โชคดีต้องเช็คอีเมลและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์จะนำบัตรไปสุ่มแจกให้กับผู้ที่เข้ามาสำรองรายชื่อในหน้าเพจ facebook.com/moviemthai

หากผู้โชคดีท่านใดไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจ facebook.com/moviemthai 

การรับของรางวัล

  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตร เจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดจะเป็นผู้แจกบัตรให้ โดยผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
  2. เริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา 18.30 น. หากมาช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำกับสื่ออื่น ๆ เกิน 1 รายชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  5. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งซื้อ-ขาย สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 รางวัล
  6. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่ทำตามกติกาข้างต้นทุกกรณี
  7. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด