The Hurricane Heist ปล้นเร็วฝ่าโคตรพายุ

ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ The Hurricane Heist ปล้นเร็วฝ่าโคตรพายุ

Home / ดูหนังฟรี / ประกาศผล : ดูหนังใหม่ รอบพิเศษ The Hurricane Heist ปล้นเร็วฝ่าโคตรพายุ

The Hurricane Heist
ปล้นเร็วฝ่าโคตรพายุ

ว่าด้วยเรื่องราวของนักไล่ล่าพายุหนุ่มที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาวผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของรัฐ ในปฏิบัติการหยุดแผนโจรกรรมครั้งอุกอาจที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ของกลุ่มแฮ็กเกอร์มือโปรที่บุกโรงกษาปณ์แห่งอเมริกาเพื่อหวังปล้นเงิน 600 ล้านเหรียญ มาครอบครอง ในเวลาเดียวกันกับที่พายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 ที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษกำลังก่อตัวเข้าโจมตีเมืองและพังทุกอย่างราบเป็นหน้ากอง

ของรางวัล

บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 ที่ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก รอบเวลา 20.00 น. (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00 – 20.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Hurricane Heist ทั้งหมด 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. สุชาฐิณี พยุงภร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
2. สวัสดิ์ เลียวประเสริฐพร (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
3. ชลิดา สุโลวรรณ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
4. นันทพร ธงชัยสุริยา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
5. ประภาภรณ์ โสภักดี (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
6. เจนเนตร สัมมาสุจริตกุล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
7. บุญญรัตน์​ ศรี​กิตติ​ชัย (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
8. โสมไสว แก้วกุลวณิชย์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
9. เจตริน มูลฐี (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
10. ชลธิชา แซ่ลี้ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
11. เพียร นาคดี (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
12. มนต์สันต์ กองทิพย์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
13. อทิศธร โกศัลลวิจารณ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
14. สุรีย์พร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
15. วันชัย เตชะงามเลิศ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

***ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถฝากมารับได้ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ไม่ให้บัตรชมภาพยนตร์แก่ผู้ที่มารับแทน***

ผู้โชคดีต้องเช็คอีเมลและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์จะนำบัตรไปสุ่มแจกให้กับผู้ที่เข้ามาสำรองรายชื่อในหน้าเพจ facebook.com/moviemthai

หากผู้โชคดีท่านใดไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจ facebook.com/moviemthai 

การรับของรางวัล
  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตร เจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดจะเป็นผู้แจกบัตรให้ โดยผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
  2. เริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา 19.00 น. หากมาช้ากว่าเวลา 20.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำกับสื่ออื่น ๆ เกิน 1 รายชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
  5. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งซื้อ-ขาย
  6. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาข้างต้นทุกกรณี
  7. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด