กระทรวงวัฒนธรรม เตือน ต่อไปห้ามพระในหนังไม่สำรวม

Home / ข่าวหนัง / กระทรวงวัฒนธรรม เตือน ต่อไปห้ามพระในหนังไม่สำรวม

นาคปรก

วธ.พิมพ์คู่มือ 1 หมื่นเล่ม แจงข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา “นิพิฏฐ์” สั่งทุกจังหวัดกวดขัน เผยต่อไปพระในหนังมีบทไม่เหมาะสมก็ไม่ได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนนี้ กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสักภาพ (Tattoo) พระพุทธรูป และรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา บนร่างกายหรือในที่ไม่เหมาะสมว่า เมื่อมาตรการทางกฎหมายอาญาไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ ตนจะประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ว่าการสักเช่นนี้ อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น เพราะเท่าที่ทราบนอกจากคนไทยแล้ว ชาวต่างชาติแถบสแกนดิเนเวียชอบสักพระพุทธรูปตามบริเวณต่างๆ ในร่างกายมาก ที่สำคัญ วธ.จะจัดทำคู่มือข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่เดิมแล้วนำมาพิมพ์ใหม่ ประมาณ 10,000 เล่ม แจกจ่ายไปตามสถานประกอบการ ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการนำสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาเป็นตราสินค้าหรือประดับสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น รองเท้า ถุงเท้า กางเกง เสื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้า สถานบันเทิง สถานเริงรมย์ รวมทั้งมีการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้จะประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงและขอความร่วมมือในการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อน

ทั้งนี้ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ควรนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
1.พระพุทธรูปปางต่างๆ
2.พุทธพจน์ เถรภาษิต และเถรีภาษิต
3.พระสงฆ์ ภาพถ่าย ภาพวาด สิ่งประดิษฐ์คล้ายพระสงฆ์ บริขารของพระสงฆ์ เช่น ไตรจีวร และบาตร
4.การแต่งการเลียนแบบพระสงฆ์ หรืออ้างตัวเองว่าเป็นพระสงฆ์ในบทภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม
5.โบสถ์ วิหาร เจดีย์ทางพระพุทธศาสนา
6.ธรรมจักรและธงฉัพพรรณรังสี

สำหรับสถานที่ที่ไม่ควรนำสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
1.โรงงานและร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์
2.ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงละคร สถานบันเทิง
3.โรงฆ่าสัตว์และบ่อนการพนันทุกชนิด
4.ห้องน้ำและห้องสุขา

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรนำสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาใช้เชิงพาณิชย์
1.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุมึนเมา ยาพิษและอาวุธ
2.เสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน รองเท้า เครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ห้องสุขา
3.เก้าอี้และเตียงนอน รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ควรนำสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในเชิงพาณิชย์

โกยเถอะโยม

ด้าน น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดูแลเรื่องดังกล่าว ขณะนี้ทราบว่าได้มีหนังสือด่วนไปยังผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ให้เร่งเชิญผู้ประกอบการร้านค้ามาประชุมภายในเดือนมิถุนายน 2554 นี้ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ กับทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์.

ที่มา ไทยโพสท์

ฉบับที่เคยมีออกมาแล้วครั้งหนึ่ง