รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

เข้าชิงรางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

กลับมาอีกทีเป็นปีที่ 9 สำหรับ Starpics Thai Films Awards รางวัลแด่หนังไทยที่คัดเลือกโดยนักวิจารณ์ นิตยสาร Starpics? ที่ร่วมกันลงคะแนน พูดคุย จิกกัด ไปจนถึงถกเถียง จนได้รายชื่อ 5 ผู้เข้ารอบสุดท้ายในแต่ละสาขา และรอผลการตัดสินกันใน Starpics 814 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2555

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
ฝนตกขึ้นฟ้า ? วิชญ วัฒนศัพท์, หัวลำโพง ริดดิม
พุ่มพวง ? ศิริโชค บุญใหญ่
ไฮโซ ? โคอิชิ ชิมิสุ, Desktop Error
Baby Arabia ? วงเบบี้ อาราเบีย
Suck Seed ห่วยขั้นเทพ ? จีนี่ เรคคอร์ดส์

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม
ที่รัก ? ราสิเกติ์ สุขกาล
ฝนตกขึ้นฟ้า ? วิทยา ชัยมงคล
พุ่มพวง ? ดุสิต ญาปกะวงศ์
ลัดดาแลนด์ – วุฒินันท์ สุจริตพงศ์
ไฮโซ ? ราสิเกติ์ สุขกาล

กำกับภาพยอดเยี่ยม
ที่รัก ? ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล
ฝนตกขึ้นฟ้า ? ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์
ลัดดาแลนด์ ? กิตติวัฒน์ เสมรัตต์
หมาแก่อันตราย ? ทิวา เมยไธสง
ไฮโซ ? ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
ที่รัก ? ศิวโรจณ์ คงสกุล, ณัฏฐ์ธร กังวาลไกล
ฝนตกขึ้นฟ้า ? ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล
รักจัดหนัก ? มานุสส วรสิงห์, ไพรัช คุ้มวัน, อรรถพล ธารรัตน์, ชาคร ไชยปรีชา, มัชฌิมา อึ๊งศรีวงศ์
หมาแก่อันตราย ? ธวัช ศิริพงศ์
Suck Seed ห่วยขั้นเทพ ? ปนายุ คุณวัลลี

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ฝนตกขึ้นฟ้า ? เป็นเอก รัตนเรือง
รักจัดหนัก ? อนุชิต มวลพรม, ภาส พัฒนกำจร, นคร โพธิ์ไพโรจน์, ชาคร ไชยปรีชา, ธัญวรรณ เหมพนม, เมธัส ฉายชยานนท์
ลัดดาแลนด์ ? โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล, โสภณ ศักดาพิสิษฏ์
ไฮโซ ? อาทิตย์ อัสสรัตน์
Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ? นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

รางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ปรมาภรณ์ จ่างกมล (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)
พัสตราภรณ์ จาตุรันต์รัศมี (ที่รัก)
มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ (เลิฟจุลินทรีย์ รักมันใหญ่มาก)
สุทัตตา อุดมศิลป์ (ลัดดาแลนด์)
อริสสรา เลอมวณ (รักจัดหนัก)

รางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ชุมพร เทพพิทักษ์ (หมาแก่อันตราย)
ณัฐวุฒิ สกิดใจ (พุ่มพวง)
ปริญญา งามวงศ์วาน (หลุด 4 หลุด)
พชร จิราธิวัฒน์ (Suck Seed ห่วยขั้นเทพ)
สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)

รางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ปิยธิดา วรมุสิก (ลัดดาแลนด์)
เปาวลี พรพิมล (พุ่มพวง)
พลอย จินดาโชติ (หมาแก่อันตราย)
พัชราภา ไชยเชื้อ (30 กำลังแจ๋ว)
สุธิดา หงษา (ปัญญา เรณู)

รางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
จิรายุ ละอองมณี (Suck Seed ห่วยขั้นเทพ)
นพชัย ชัยนาม (ฝนตกขึ้นฟ้า)
สหรัถ สังคปรีชา (ลัดดาแลนด์)
สุเทพ โพธิ์งาม (หมาแก่อันตราย)
อนันดา เอเวอริ่งแฮม (ไฮโซ)

รางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

ผู้กำกับยอดเยี่ยม
ทรงยศ สุขมากอนันต์ (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)
เป็นเอก รัตนเรือง (ฝนตกขึ้นฟ้า)
ยุทธเลิศ สิปปภาค (หมาแก่อันตราย)
ศิวโรจณ์ คงสกุล (ที่รัก)
อาทิตย์ อัสสรัตน์ (ไฮโซ)

รางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 9

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ที่รัก ? ป๊อป พิคเจอร์
ฝนตกขึ้นฟ้า ? โลคอล คัลเลอร์ ฟิล์ม
ลัดดาแลนด์ ? จีทีเอช
หมาแก่อันตราย ? พระนครฟิลม์, มหาการพิคเจอร์ส
ไฮโซ ? ป๊อป พิคเจอร์

————————————————–