คลิปประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 21

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / คลิปประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 21

คล้ายกับว่าเป็นรางวัลออสการ์ของเมืองไทยก็ว่ากับรางวัล สุพรรณหงส์ ที่ในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 แล้ว โดยเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการของ สุพรรณ์หงส์ ก็ได้ปล่อยคลิปประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงเข้ามาให้เราได้ชมกัน ซึ่งในปีนี้หนังไทยที่ได้เข้าชิงมากที่สุดก็ตกเป็นหนังผีอย่าง ลัดดาแลนด์ รองมาด้วยหนังคัลท์ของ พี่ต้อม เป็นเอก อย่าง ฝนตกขึ้นฟ้า และปิดท้ายด้วยหนังไทยคุณภาพทั้งเนื้อหาและการแสดงอย่าง พุ่มพวง นั้นเอง ซึ่งหนังไทยเรื่องไหนที่ได้เข้าชิงในสาขาไหนบ้างคลิกชมดูด้านบน

——————————————————————————————————————–

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 21” ประจำปี พ.ศ. 2554

1) เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม???

– บริษัท แฟทแคท จำกัด (ก้านคอกัด)

– บริษัท Magic Wand จำกัด (ลัดดาแลนด์)

– บริษัท กันตนา แอนนิ เมชั่น สตูดิโอ จำกัด (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– อาทยา บุญสูง (อุโมงค์ผาเมือง)

2) เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม

– ธนาวุฒิ บู่สามสาย, ฐิติรัตน์ เชื้อเมืองพาน (ก้านคอกัด)

– ภูกิจ? เยี่ยมฉวี, ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร (คนโขน)

– พิเชษฐ วงค์จันทร์สม??? (ลัดดาแลนด์)

– พัทธ์ธีรา พุฒิสุรเศรษฐ์ (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– มนตรี วัดละเอียด (อุโมงค์ผาเมือง)

3) ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

– ธนสรร? ไอยเรศกร (ปัญญาเรณู)

– เอกศิษฎ์? มีประเสริฐกุล (พุ่มพวง)

– วาสนา? เบญจชาติ (ลัดดาแลนด์)

– วิสาข์? คงคา (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– นพดล เตโช (อุโมงค์ผาเมือง)

4) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม??

– ดุสิต? ญาปกะวงศ์, ถิรนันท์ จันทคัต (พุ่มพวง)

– วุฒินันท์? สุจริตพงศ์ (ลัดดาแลนด์)

– วิทยา ชัยมงคล (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– พัฒน์ฑริก มีสายญาติ, นิติ สมิตตะสิงห์ (อุโมงค์ผาเมือง)

– นพดล อากาศ (30 กำลังแจ๋ว)

5) ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

– เจษฏา? สุขทรามร, ชัยยุทธ โตสง่า, ราชศักดิ์ เรืองใจ (คนโขน)

– หัวลำโพงริดดิม (ลัดดาแลนด์)

– วิชญ วัฒนศัพท์ (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ (อุโมงค์ผาเมือง)

– วิชญ วัฒนศัพท์, หัวลำโพง ริดดิม (30 กำลังแจ๋ว)

6) เพลงประกอบยอดเยี่ยม?

– “หนหวยเด” โดย กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ (ปัญญาเรณู)

– “มันคงเป็นความรัก” โดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (30 กำลังแจ๋ว)

– “เมื่อวันเวลาของเรามาบรรจบกัน” โดย ประภาส ชลศรานนท์, จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน (30+ โสด on sale)

– “สภาวะทิ้งตัว” โดย วรเดช ดานุวงศ์ (ส.ค.ส.สวีทตี้)

– ?ทุ้มอยู่ในใจ? โดย พูนศักดิ์ จตุระบุล, ขจรเดช พรหมรักษา (Suck Seed ห่วยขั้นเทพ)

7) บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม?? ?

– สุนิตย์ อัศวนิกุล ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา (คนโขน)

– สุนิตย์ อัศวนิกุล ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา (พุ่มพวง)

– กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด (ลัดดาแลนด์)

– อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, บริษัท เทคนิค คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– บริษัท Red Snapper จำกัด (หมาแก่อันตราย)

8) ลำดับภาพยอดเยี่ยม??

– สุนิตย์ อัศวนิกุล, พรรนิภา กบิลลิกะวานิชย์??? (พุ่มพวง)

– ณกมล? บุญรอด, ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์, ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค (ลัดดาแลนด์)

– ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล??? (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– ศศิกานต์ สุวรรณสุทธิ? (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)

– ปนายุ? คุณวัลลี (Suck Seed ห่วยขั้นเทพ)

9) ถ่ายภาพยอดเยี่ยม??? ?

– กิตติวัฒน์? เสมรัตต์ (ลัดดาแลนด์)

– ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– ทิวา เมยไธสง (หมาแก่อันตราย)

– พนม พรมชาติ (อุโมงค์ผาเมือง)

– ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล (ไฮโซ)

10) บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม?? ?

– พัฒนะ จิรวงศ์ (พุ่มพวง)

-โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล, โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (ลัดดาแลนด์)

– เป็นเอก รัตนเรือง (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– ทอม วอลเลอร์, วิทยา ปานศรีงาม, นิค วิลกัส (ศพไม่เงียบ)

– สมจริง ศรีสุภาพ, บุญพงษ์ พานิช, สขิลา บานเย็น (30 กำลังแจ๋ว)

11) ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

– อภิญญา? สกุลเจริญสุข (ขอบคุณที่รักกัน)

– พิมลรัตน์? พิศลยบุตร (คนโขน)

– สุทัตตา? อุดมศิลป์ (ลัดดาแลนด์)

– ชุดาภา? จันทเขตต์ (ศพเด็ก 2002)

– รัดเกล้า อามระดิษ (อุโมงค์ผาเมือง)

12) ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม?? ?

– นิรุตติ์ ศิริจรรยา (คนโขน)

– ณัฐวุฒิ? สกิดใจ (พุ่มพวง)

– วรรณศักดิ์? ศิริหล้า (ศพไม่เงียบ)

– สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)

– พชร? จิราธิวัฒน์ (Suck Seed ห่วยขั้นเทพ)

13) ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

– สุธิดา หงษา (ปัญญาเรณู)

– อริสสรา เลอมวณ (รักจัดหนัก)

– เปาวลี? พรพิมล (พุ่มพวง)

– ปิยธิดา วรมุสิก (ลัดดาแลนด์)

– พัชราภา ไชยเชื้อ (30 กำลังแจ๋ว)

14) ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม

– สหรัถ สังคปรีชา (ลัดดาแลนด์)

– นพชัย ชัยนาม (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– วิทยา? ปานศรีงาม (ศพไม่เงียบ)

– สุเทพ? โพธิ์งาม (หมาแก่อันตราย)

– ภูภูมิ? พงษ์ภาณุ (30 กำลังแจ๋ว)

15) ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

– โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (ลัดดาแลนด์)

– เป็นเอก รัตนเรือง (ฝนตกขึ้นฟ้า)

– ทอม วอลเลอร์ (ศพไม่เงียบ)

– สมจริง? ศรีสุภาพ (30 กำลังแจ๋ว)

– ทรงยศ สุขมากอนันต์? (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)

16) ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม?

– ลัดดาแลนด์ (บริษัท จีทีเอช จำกัด)

– ฝนตกขึ้นฟ้า (บริษัท โลคอล คัลเลอ ฟิล์ม จำกัด)

– ที่รัก (บริษัท ป๊อบ พิคเจอร์ จำกัด)

– พุ่มพวง (บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

– ศพไม่เงียบ (บริษัท เดอ วอร์เรนท์ พิคเจอร์ จำกัด)

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิง

– ลัดดาแลนด์? (14 รางวัล)

– ฝนตกขึ้นฟ้า? (12 รางวัล)

– พุ่มพวง??????? (8 รางวัล)

– อุโมงค์ผาเมือง, 30 กำลังแจ๋ว (7 รางวัล)

– คนโขน, ศพไม่เงียบ (5 รางวัล)

– ปัญญาเรณู, หมาแก่อันตราย, Top Secret วัยรุ่นพันล้าน, Suck Seed ห่วยขั้นเทพ (3 รางวัล)

– ก้านคอกัด?? (2 รางวัล)

– ขอบคุณที่รักกัน, ที่รัก, รักจัดหนัก, ส.ค.ส.สวีทตี้, ศพเด็ก 2002, ไฮโซ, 30 โสด on sale (1 รางวัล)

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน คลิก http://www.thainationalfilm.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=168

ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 29 เมษายนนี้ครับ

ขอบคุณข้อมูลรายชื่อผู้เข้าชิงจาก deknang