เปิดตัวโครงการโรงภาพยนตร์ชุมชนแรกของไทย กันตนา ซีนีเพล็กซ์

Home / ข่าวหนัง / เปิดตัวโครงการโรงภาพยนตร์ชุมชนแรกของไทย กันตนา ซีนีเพล็กซ์

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

กันตนา กรุ๊ป เปิดตัวโครงการโรงภาพยนตร์ชุมชน (Community Cinema) ครั้งแรกของประเทศไทย? เข้าร่วมลงทุนกับเอกชนในท้องถิ่นต่างๆ สร้างโรงหนังขนาดเล็ก 50 ที่นั่ง ราคาตั๋วเพียง 30 บาท ให้เป็นศูนย์รวมของประชาชนในท้องถิ่นแบบ Community Center คาดหมายเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับอำเภอทั่วประเทศ และก้าวสู่ทั่ว AEC ในไม่ช้า

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กันตนาฯ ขยายธุรกิจเข้าถึงชุมชนในชนบท โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อดึงดูดให้เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ภายใต้แนวคิด ?โรงภาพยนตร์ชุมชน – One Frame, One Culture? โดยได้จัดตั้งบริษัท Asia Cinema Network Co., Ltd (เอเชีย ซีนีม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด) หรือ ACN (เอ-ซี-เอน) สรรหาผู้ร่วมลงทุนในท้องถิ่นระดับอำเภอทั่วประเทศ และขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 โรงแล้ว

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

โดย นายจาฤก กล่าวว่า ?แนวคิด โรงภาพยนตร์ชุมชน ?One Frame, One Culture? มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าภาพยนตร์หรือหนัง เป็นสื่อเร้าการรับรู้ของมนุษย์ที่มีอิทธิพลสูงมาก จึงสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อสร้างเสริมการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ได้ดียิ่ง?

ทั้งนี้ โครงการโรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์ มีเป้าหมายการดำเนินการในเบื้องต้นที่การสรรหาผู้ร่วมลงทุนภาคท้องถิ่น เพื่อกระจายการก่อสร้างให้ได้ 1,000? แห่งทั่วประเทศ? และคาดหมายเปิดดำเนินการพร้อมกันภายในต้นปี 2557

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

นาย จาฤก บอกเล่าต่อไปว่า ?เรามองว่าโรงภาพยนตร์ชุมชนเหล่านี้ จะช่วยกระจายความเจริญ ลดช่องว่างระหว่างคนเมืองกับคนในชุมชนชนบท เพราะนอกจากจะมอบโอกาสให้คนชนบทได้รับความบันเทิงในมาตรฐานคุณภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นโครงการช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นศูนย์ชุมชนอย่างแท้จริง เพราะจะเป็นแหล่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น นำสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตต่างๆในชุมชนมาขาย หรือใช้เป็นสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่การประชุม ไปจนถึงการรับชมการถ่ายทอดภาพงานกิจกรรมต่างๆ?

และในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มายาวนาน กันตนา ยังมองว่า โครงการโรงภาพยนตร์ชุมชนนี้ จะช่วยขยายฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการสร้างโอกาสให้คนในชนบทได้ชมภาพยนตร์ในโรงได้ง่ายและบ่อยครั้ง อันจะทำให้วัฒนธรรมแบบ ?ยกพวก-ยกครอบครัวมาดูหนังร่วมกัน? กลับมาอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคผลิตภัณฑ์ละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงเป็นอย่างมาก เกิดเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ดีขึ้นด้วย

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์ จะมีรูปแบบเหมือนกันหมด คือเป็นโรงขนาดเล็ก 50 ที่นั่ง ราคาตั๋วเข้าชมเพียง 30 บาทต่อที่นั่ง เพราะมีต้นทุนต่ำ คือค่าการก่อสร้างเพียง 1.2 ล้านบาท และใช้เนื้อที่เพียง 200 ตารางวา และเพื่อให้เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเต็มรูปแบบแม้จะมีต้นทุนต่ำ กันตนาได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดการเบ็ดเสร็จ คือ ?Kantana Intelligent One Touch? ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินการฉายภาพยนตร์ได้อย่างง่ายดายไม่เปลืองแรงงาน ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว ระบบการฉายภาพยนตร์จะเริ่มปฏิบัติการแบบอัตโนมัติไปตามขั้นตอนต่างๆ เช่น ไฟหรี่ลง ฉายภาพยนตร์ตัวอย่าง ฉายภาพยนตร์โฆษณา และดับไฟเข้าสู่การฉายภาพยนตร์หลัก เป็นต้นโดยการปฏิบัติการทั้งหมดจะเป็นการรับส่งสัญญาณจากส่วนกลางผ่านดาวเทียมไปสู่ทุกโรงภาพยนตร์เพื่อฉายภาพยนตร์ในระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียง Surround 5.1 และ 7.1 ทั้งยังมีระบบ ?Watermark? ช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการลักลอบถ่ายภายในโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

,โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์

วันนี้ โรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา ซีนีเพล็กซ์ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 500 โรงทั่วประเทศ ทั้งได้รับการตอบรับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้ว คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า เขมรและลาว … อนาคตที่ไทยจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเชียนคงเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

———————————