12 หนังสั้น ไทยนิยม ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ชมฟรีพร้อมกัน 6 ธ.ค. นี้

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น / 12 หนังสั้น ไทยนิยม ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ชมฟรีพร้อมกัน 6 ธ.ค. นี้

โครงการภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม เป็นการร่วมมือกันของสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งบทภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องได้ถูกรังสรรค์โดยผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 12 คนได้แก่ บัณฑิต ทองดี, ปราโมทย์ แสงศร, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, อรรถพร ธีมากร, บงกช คงมาลัย, วรเวช ดานุวงศ์, กัลป์ กัลย์จาฤก, ก้องเกียรติ โขมศิริ, สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร, ภาคภูมิ วงษ์จินดา, ต้องปอง จันทรางกูร และ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล โดยมีหม่อมหลวง พันธ์เทวนพ เทวกุล ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ

12direc

12 ผู้กำกับโครงการภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม

นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ยังได้สนับสนุนดารานักแสดงนำที่เป็นที่นิยม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งร่วมด้วยนักแสดงฝีมือคุณภาพอาทิ นก สินจัย, พิสมัย วิไลศักดิ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เวียร์ ศุกลรัตน์, ออม สุชาร์, ขวัญ อุษามณี, เจมส์ มาร์, เต้ย พงศกร, เจสซี่ เมฆวัฒนา, อเล็กซ์ เรนเดล, แต้ว ณฐพร, สายป่าน อภิญญา, ปีเตอร์ นพชัย ฯลฯ

DSCF2271

โดยภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม ทั้ง 12 เรื่อง จะเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ค่านิยมหลัก 12 ประการ ในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนนำค่านิยมหลักไปปฏิบัติ โดยยึดมั่นในศีลธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความสามัคคี ความมีระเบียบ วินัยเคารพกฎหมาย การมีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติก่อนประโยชน์ส่วนตน โดยนำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์ มีอรรถรสและน่าติดตามชม

IMG_5797

ซึ่งภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม เฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการจัดฉายพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค. 57 จำนวน 2 รอบ เวลา 11:00 น.และ 17:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ รวม 73 สาขา พี่น้องชาวไทยและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม

POSTER

—————————–