ประกาศผล : แจกของรางวัล! เสื้อยืดสุดเท่และบัตรชมภาพยนตร์จากหนัง มหาลัยเที่ยงคืน

Home / ข่าวหนัง / ประกาศผล : แจกของรางวัล! เสื้อยืดสุดเท่และบัตรชมภาพยนตร์จากหนัง มหาลัยเที่ยงคืน

แจกของรางวัล! เสื้อยืดสุดเท่จากหนัง มหาลัยเที่ยงคืน

M๓๙ ร่วมกับ MThai Movie จัดกิจกรรมแจกเสื้อยืดสุดเท่

จากภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยเที่ยงคืน ทั้งหมด 10 ตัว 

ตอบคำถาม

ของรางวัล

แจกเสื้อมหาลัยเที่ยงคืน

เสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเที่ยงคืน + บัตรชมภาพยนตร์มหาลัยเที่ยงคืน 2 ที่นั่ง ทั้งหมด 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของพรีเมียมจากภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยเที่ยงคืน (เสื้อ+บัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ) ทั้งหมด 10 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
  2. อรพรรณ รุ่งเรืองเกียรติ
  3. นราวุฒิ เต๊ะชัย
  4. ยุทธภูมิ ประสมทรัพย์
  5. สมศักดิ์ สินนิธิส
  6. นิติ กันตนามัลลกุล
  7. อุบล เปรมสาย
  8. ชรินพัทร์ วิทยากีรตินันท์
  9. ศิริลักษณ์ มั่นคง
  10. พงษ์เทพ วาทิน

การรับของรางวัล

เจ้าหน้าจะส่งเสื้อทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการตอบคำถาม