ประกาศผล : แจกของรางวัล! เสื้อพรีเมียม “แฟนเดย์” จากภาพยนตร์ไทย แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / ประกาศผล : แจกของรางวัล! เสื้อพรีเมียม “แฟนเดย์” จากภาพยนตร์ไทย แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว

แจกของรางวัล! เสื้อพรีเมียม “แฟนเดย์” จากภาพยนตร์ไทย

แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว

GDH ร่วมกับ MThai Movie จัดกิจกรรมแจกเสื้อพรีเมียมสุดสวยจากภาพยนตร์ไทยเรื่อง Fanday แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว ภาพยนตร์เรื่องแรกของค่าย และเป็นผลงานการกำกับของ บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับพันล้าน

ของรางวัล

fanday

เสื้อแฟนเดย์ทั้งหมด 20 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อแฟนเดย์ จากภาพยนตร์เรื่อง Fanday แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว ทั้งหมด 20 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ธันย์พศิน ธาดาอารีรักข์ 
2. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
3. ณัฐวัฒน์ ธรรมนนทิกุล
4. วิศิษฏ์ คงอุดมทรัพย์
5. อลงกรณ์ เวียงนนท์
6. ศิริลักษณ์ มั่นคง 
7. ฉัตรศิริ หาพิพัฒน์
8. จารุเดช ชัยจิรพันธุ์
9. ภูมิพัฒน์ ฉัตรเลิศสิริ
10. ชุมพล ชมชื่น
11. ชาลิสา เธียรเจริญ 
12. วัลภา เรืองจิตรานนท์ 
13. อภิชาติ อุบลบาน 
14. วุฒิชัย คุ้มครองวงศ์ 
15. เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 
16. ทิพาภรณ์ แก้วสีนวน 
17. ฐานิต กวีวรากร 
18. เขมณัฏฐ์ ชำนาญช่าง 
19. ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว 
20. ธวัลรัตน์ ปาทาน 

การรับของรางวัล

เจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการตอบคำถาม