#BKKY 15+ IQ กระฉูด Die Tomorrow Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน ฉลาดเกมส์โกง นิรันดร์ราตรี มหาลัยวัวชน มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ รักของเรา The Moment รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สยามสแควร์ หญ้าตัดฅน หมอนรถไฟ เปรมิกา ป่าราบ เพื่อน…ที่ระลึก ไทบ้านเดอะซีรีส์

ฉลาดเกมส์โกง-ไทบ้านเดอะซีรีส์ มาแรง!! เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงมากสุด 10 สาขา!!

Home / ข่าวหนัง / ฉลาดเกมส์โกง-ไทบ้านเดอะซีรีส์ มาแรง!! เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงมากสุด 10 สาขา!!

ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงออกมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับ รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สโมสรกองทัพบก โดยภาพยนตร์ที่มีรายชื่อเข้าชิงมากที่สุด 10 สาขา จากรางวัลทั้งหมด 13 สาขา ได้แก่ ฉลาดเกมส์โกง (2017) และ ไทบ้านเดอะซีรีส์ (2017) รองลงมาคือ #BKKY (2017) ส่วนรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงแต่ละสาขามีดังนี้

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award)

ณัฏฐา หอมทรัพย์ จาก “หญ้าตัดฅน”
วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย จาก “นิรันดร์ราตรี”
ศิวกร จารุพงศา จาก “เปรมิกา ป่าราบ”
สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์ จาก “หมอนรถไฟ”
สุรศักดิ์ ป้องศร จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์”

เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

“ขุนช้างฮ้างฮัก” จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์” ประพันธ์โดย เต้ย อธิบดินทร์, ธีระพงศ์ แก้วเนตร
“ถืกตอก” จาก “ส่ม ภัค เสี่ยน” ประพันธ์โดย เพชร สหรัตน์, แซม อินทรพิทักษ์
“ทดเวลาบาดเจ็บ” จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์” ประพันธ์โดย เต้ย อธิบดินทร์, ธีระพงศ์ แก้วเนตร
“เพียงเมฆบางๆ” จาก “คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ” ประพันธ์โดย West Saha, Six Zechariah
“เราหรือใคร” จาก “เปรมิกา ป่าราบ” ประพันธ์โดย สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ, สิงโต นำโชค

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

“#BKKY” โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
“ฉลาดเกมส์โกง” โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
“ไทบ้าน เดอะซีรีส์” โดย บอย พนมไพร, อาทิตย์ โตนอก, โอเค บุญชู มะเขือเทศ, ศตวรรษ ไชยพัฒน์, Meaw Heavycat
“เพื่อน..ที่ระลึก” โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
“หญ้าตัดฅน” โดย ณัฏฐา หอมทรัพย์

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

“Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน” โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
“ฉลาดเกมส์โกง” โดย พัชร เลิศไกร, ฐานทัพ เรืองธารา
“เปรมิกา ป่าราบ” โดย ถิรนันท์ จันทคัต
“เพื่อน..ที่ระลึก” โดย อรรคเดช แก้วโคตร, อภิวัฒน์ สุดสวาท
“สยามสแควร์” โดย เลอพงษ์ ภู่อ่อน, กีรติ สำลี

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

“#BKKY” โดย วสุนันท์ หุตเวช, นนทวัฒน์ นำเบญจพล
“ฉลาดเกมส์โกง” โดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
“ไทบ้าน เดอะซีรีส์” โดย Meaw Heavycat, สุรศักดิ์ ป้องศร
“เพื่อน..ที่ระลึก” โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค, พงศกร ชาญเฉลิมชัย, ธนศักดิ์ ญาณจันทร์
“หมอนรถไฟ” โดย สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์

กำกับภาพยอดเยี่ยม

“#BKKY” โดย อภิชน รัตนาภายน, เจนชัย มนตรีเลิศรัศมี
“ฉลาดเกมส์โกง” โดย ภาเกล้า จิระอังกูรกุล
“นิรันดร์ราตรี” โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย, กอบบุญ ฉัตรไกรเสรี
“เพื่อน..ที่ระลึก” โดย นิรมล รอสส์
“หมอนรถไฟ” โดย สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

“#BKKY” โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล
“Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน” โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
“ฉลาดเกมส์โกง” โดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, ธนีดา หาญทวีวัฒนา, วสุธร ปิยารมณ์
“ไทบ้าน เดอะซีรีส์” โดย สุรศักดิ์ ป้องศร, บุญโชค ศรีคำ, ศุภณัฐ นามวงศ์, พิพัฒน์ พรหมศรี ชูลิขิต
“สยามสแควร์” โดย เอกราช มอญวัฒ, ธีปนันท์ เพ็ชรศรี, ชาญชนะ หอมทรัพย์, ไพรัช คุ้มวัน

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

จรินทร์พร จุนเกียรติ จาก “Die Tomorrow”
พลอย ศรนรินทร์ จาก “สยามสแควร์”
รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล จาก “Die Tomorrow”
สิริอมร อ่อนคูณ จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์”
สุชาดา โรจน์มโนธรรม จาก “Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน”

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

กันต์ กันตถาวร จาก “รักของเรา The Moment”
ชาติชาย ชินศรี จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์”
ทิวากร แก้วบุญส่ง จาก “มหาลัยวัวชน”
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จาก “ฉลาดเกมส์โกง”
ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ จาก “ฉลาดเกมส์โกง”

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง จาก “ฉลาดเกมส์โกง”
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ จาก “เพื่อน..ที่ระลึก”
พลอย ศรนรินทร์ จาก “15+ iQ กระฉูด”
พลอยยุคล โรจนกตัญญู จาก “#BKKY”
อิษยา ฮอสุวรรณ จาก “สยามสแควร์”

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ชานน สันตินธรกุล จาก “ฉลาดเกมส์โกง”
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จาก “มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ”
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์”
ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จาก “ส่ม ภัค เสี่ยน”
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ จาก “15+ IQ กระฉูด”

ผู้กำกับยอดเยี่ยม

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ จาก “Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน”
นนทวัฒน์ นำเบญจพล จาก “#BKKY”
นัฐวุฒิ พูนพิริยะ จาก “ฉลาดเกมส์โกง”
สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ จาก “หมอนรถไฟ”
สุรศักดิ์ ป้องศร จาก “ไทบ้าน เดอะซีรีส์”

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

“#BKKY” โดย ทาเลนท์ วัน มูฟวี่ สตูดิโอ (ลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัย)
“ฉลาดเกมส์โกง” โดย จีดีเอช ห้าห้าเก้า (จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์)
“ไทบ้าน เดอะซีรีส์” โดย เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ออร์แกไนเซอร์ (อวิรุทธิ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์)
“นิรันดร์ราตรี” โดย อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ (โสรยา นาคะสุวรรณ)
“หมอนรถไฟ” โดย คิก เดอะ แมชชีน ฟิล์ม และ แอดอะไทม์ พิคเจอร์ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Life Time Achievement Awards)

บุคคลผู้สร้างคุณูปการกับวงการบันเทิง คือ มนตรี วัดละเอียด นักแต่งหน้าเอฟเฟกต์ ผู้คร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ไทยมาอย่างยาวนาน