เอกชนใจบุญ ทุ่ม10ล้าน ทำภาพยนตร์พระเวสสันดร

Home / ข่าวหนัง / เอกชนใจบุญ ทุ่ม10ล้าน ทำภาพยนตร์พระเวสสันดร

เอกชนใจบุญ ทุ่มเงิน 10 ล้านบาท ผลิตหนังวีซีดีพระเวสสันดร สร้างถวายการกุศลพระชนมายุ 80 พรรษา ก่อนนำมอบพระภิกษุ-สามเณรทั่วประเทศได้ศึกษาพระธรรมวินัย นายทุนผู้จัดสร้างเผยรายได้มอบเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวง ขณะที่กรมการศาสนาจัดงานบรรพชาพระภิกษุ-สามเณร 150,000 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ห้องประชุมใหญ่  อาคารอิมพีเรียล ลาดพร้าว นายเจริญสุข กิจอิทธิ ประธานบริษัท รอยัลเฮลธ์แคร์  จำกัด  เป็นประธานพิธีเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องพระเวสสันดร  ภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นายเจริญสุข กิจอิทธิ กล่าวถึงที่มาของโครงการภาพยนตร์พระเวสสันดร ท่านพระครูวินัยธร องอาจ (อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม บางนา ได้รับพระราชทานบทภาพยนตร์อันมีที่มาจากพระไตรปิฎก  ชาติกำเนิดสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเรื่องพระเวสสันดร  จากพระหัตถ์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชกูคูลามะ  จากเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา และมีความตั้งใจเผยแพร่กิตติคุณขององค์พระศาสดาที่ทรงมีต่อโลกและปวงมนุษยชาติ

ขณะเดียวกัน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จัดสร้างกองทุนเล่าเรียนหลวง  สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง ทางโครงการจึงทูลเกล้าฯ  ถวายรายได้ รวมถึงนำมอบวีซีดีภาพยนตร์เรื่องพระเวสสันดรให้วัดและสถานศึกษาพระธรรมวินัยทั่วประเทศ  ก่อนที่จะได้รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งมาเป็นทุนในการดำเนินการจัดสร้าง

“ภาพยนตร์พุทธประวัติพระเวสสันดร จะเป็นโครงการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ  80  พรรษา 5 ธันวามหาราช ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ทางบริษัท รอยัลเฮลธ์แคร์ ได้รับมอบหมายจัดสร้าง” นายเจริญสุขกล่าว

ด้าน วทัญญู มุ่งหมาย ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า พระเวสสันดรเป็นชาติกำเนิดสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อหาโดยรวมมุ่งเน้นในทานบารมี หรือผู้ให้ เช่นเดียวกับจุดประสงค์หลักของผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด  ที่หวังจรรโลงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ที่สำคัญคือ ให้คนไทยมีจิตใจในความแผ่เมตตา

สำหรับภาพยนตร์พุทธประวัติพระเวสสันดร กำกับการแสดงโดย ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย  ทีฆทักข์ ราชแผ่นดิน, ชนิดา ขาวผ่อง, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ธรรมศักดิ์  สุริยน,  อนุสรา จันทรังษี, วิภาวดี ตรียะกุล, เขาทราย-เขาค้อ แกแล็คซี่, ดามพ์  ดัสกร,  ครรชิต  ขวัญประชา และไกร ครรชิต ใช้งบประมาณการสร้างร่วม 10 ล้านบาท  โดยจะเสนอฉายทั้งในโรงภาพยนตร์และรูปแบบวีซีดี  รายได้นำทูลเกล้าฯ ถวายกองทุนเล่าเรียนหลวง

นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา  เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้กำหนดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ  สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน จำนวน 150,000 รูป  จะทำพิธีอุปสมบทพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2550 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทรงทะนุบำรุงพระศาสนา

นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมกระตุ้นให้เยาวชนได้ถือศีลปฏิบัติธรรม,  พัฒนาคุณธรรม, จริยธรรม   และปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย  อีกทั้งการอุปสมบทและศีลจาริณีในช่วงเวลาดังกล่าว ยังตรงกับช่วงที่นักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียนใหญ่

ทั้งนี้  ทางกรมการศาสนาได้จัดพิมพ์เกียรติบัตรตราสัญลักษณ์  80  พรรษา จำนวน 400,000  ใบ  ในคู่มือปฏิบัติธรรมให้กับเยาวชนเข้าร่วมอุปสมบทและศีลจาริณี มอบให้กับศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนกิจทุกศาสนา ไว้เป็นมงคลติดตัวและครอบครัว.

ที่มาจากหนังสือพิมพ์

ภาพยนตร์พระเวสสันดร ในปี 2523
ที่มา thai film foundation ความเห็น 491
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1629&page=6&keyword=