แง่คิดดีๆจาก Pursuit of happyness

Home / ข่าวหนัง / แง่คิดดีๆจาก Pursuit of happyness

คริส การ์ดเนอร์ : 
ผมชื่อคริส การ์ดเนอร์
ผมพบหน้าพ่อครั้งแรกเมื่ออายุ 28 ปี
ตั้งแต่เด็กผมตั้งใจไว้ว่า..เมื่อผมมีลูก..
ลูกผมจะต้องรู้ว่าพ่อของเขาคือใครเมื่อลินดา (ภรรยา)ของคริส การ์ดเนอร์ บอกว่า..จะทิ้งเขา และลูกไว้ลำพัง

คริส การ์ดเนอร์ :
ตอนนั้นผมนึกถึงโทมัส เจฟเฟอร์สัน
กับคำประกาศอิสรภาพตอนที่ว่า..ทุกคนมีสิทธิ
ในชีวิต..เสรีภาพ..และการแสวงหาความสุข
ตอนนั้นผมคิดขึ้นมาว่า..

เขารู้ได้ยังไงว่าต้องใส่คำว่า แสวงหา ลงไปด้วย
ซึ่งเท่ากับว่า..ความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหา
และอาจหาไม่พบ ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม


 YOU GOT A DREAM. YOU GOT TO PROTECT IT !  

คริส การ์ดเนอร์ :
Hey.  Dont ever let somebody tell you you cant do something.  Not even me. 
อย่ายอมให้ใครมาบอกว่าลูกทำอะไรไม่ได้
แม้แต่พ่อ

คริส การ์ดเนอร์:
You got a dream.. You got to protect it.   People cant do something themselves, they want to tell you you cant do it.  You want something, go get it.  Period. 
ลูกมีความฝัน ลูกก็ต้องปกป้องมัน
คนที่ทำอะไรไม่ได้ มักจะคอยบอกเราว่า เราเองก็ทำไม่ได้
ลูกต้องการอะไร ก็ต้องไปคว้ามันมา..แค่นั้นคริส การ์ดเนอร์ :
พนักงานที่นี่ ส่วนใหญ่อยู่กันถึงหนึ่งทุ่ม..แต่ผมต้องรีบกลับไปดูแลคริสโตเฟอร์
6 ชั่วโมง.. ผมต้องทำให้เท่ากับที่คนอื่นทำใน..9 ชั่วโมง
ผมไม่เสียเวลาวางหูโทรศัพท์ ก่อนโทรไปหาลูกค้ารายต่อไป
ผมได้เรียนรู้ว่า การไม่วางหูโทรศัพท์ 
ช่วยประหยัดเวลาได้วันละ 8 นาที
และผมไม่ลุกไปดื่มน้ำ..เพราะจะได้ไม่ต้องลุกไปห้องน้ำ !


DROWNING IN THE WATER  

คริสโตเฟอร์:
One day a man was drownding in the water.  And a boat
came by and said, Do you need any help?  He said,
No, thank you, God will save me.  Then another boat
came by, and said, Do you need any help?  And he
said, No, thank you, God will save me.  Then he
drownded and went to heaven.  And he said, God, why
didnt you save me?  And God said, I sent you two big
boats, you dummy.  (LAUGHS)  Do you like it?


พ่อฮะ..ฟังนี่นะ
วันหนึ่ง..ชายคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำ มีเรือผ่านมา..
จะให้ช่วยไหม? เขาตอบ ไม่..พระเจ้าจะช่วยผม
เรืออีกลำผ่านมา ถามอีกว่า จะให้ช่วยไหม?
เขาตอบว่า ไม่ต้อง..พระเจ้าจะช่วยผม
เขาเลยจมน้ำ และไปสวรรค์
เขาถามพระเจ้าบนสวรรคว่า ทำไมพระองค์ไม่ช่วยผม?
พระเจ้าตอบว่า เราส่งเรือสองลำไปแล้ว..เจ้าโง่
พ่อชอบไหม?


Wrong spelling and the word Fuck

คริส การ์ดเนอร์ :
คำว่า Happyness ที่โรงเรียนลูกสอนเพี้ยนเป็น จริงๆแล้วต้องใช้ I ใน HAPPYNESS
คริสโตเฟอร์ :
แล้วคำว่า FUCK นั่นสะกดถูกมั้ย?
คริส การ์ดเนอร์ :
ถูก..แต่คำนี้ไม่เกี่ยวกับเด็ก
ลูกไม่ต้องไปสนใจ
คำของผู้ใหญ่เวลาโกรธ..แล้วก็..อย่างอื่นอีก
ห้ามจำไปใช้แล้วกัน ตกลงไหม ?Christ Gardners Interview


JAMES KAREN:
Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him?  What would you say?
คริส..คุณจะว่าไงถ้ามีใครมาสอบสัมภาษณ์โดยไม่ใส่เสื้อ..แล้วผมเลือกจ้างเขา..คุณจะว่ายังไง?

คริส การ์ดเนอร์ : He must have had on some really nice pants.
กางเกงเขาคงจะเท่ระเบิด


Q-Bick puzzle

 

คุณทวิสเซิล..ผมมั่นใจว่าผมทำได้
มันพลิกรอบแกน..เพราะงั้นอย่าขยับตัวตรงกลาง
ถ้าตรงกลางสีเหลือง..ด้านนี้ก็ต้องสีเหลือง
ถ้าตรงกลางสีแดง..ด้านนี้ก็ต้องสีแดงฉากชีวิตผมตอนนี้.ฉากเล็กๆนี้
มีชื่อว่า
 ความสุข
(คริส การ์ดเนอร์)

 เข้าฉาย 22 กพ. นี้จ้า