งานประกวดหนังสั้นครั้งที่ ๑๑

Home / ข่าวหนัง / งานประกวดหนังสั้นครั้งที่ ๑๑

เมื่อเดือนปีที่คุ้นเคยได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบ เวลาแห่งประเพณีสำคัญของชาวหนังสั้นจึงมาถึง ๑๑ ปีแล้วที่เรารอคอยเปิดกล่องต้อนรับผลงานชิ้นสำคัญของท่าน เหตุใดจะเก็บงำฝีมือไว้อยู่เพียงผู้เดียว
 
มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ เปิดรับผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ ๑๑ ขอท่านอย่ามัวลังเลรั้งรอที่จะก้าวเดินไปสู่จุดหมาย สร้างสรรค์ผลงานที่ท่านตั้งใจ โดยไม่จำกัดประเภท เทคนิค และวิธีในการนำเสนอเรื่องราว (แต่เพื่อความ “สั้น” เราจึงขอจำกัดความยาวของผลงานไม่เกิน ๓๐ นาที) และจัด
ส่งมาที่
งานประกวดหนังสั้นครั้งที่ ๑๑
มูลนิธิหนังไทย ตู้ ปณ.๖ ปณจ.พุทธมณฑล นครปฐม๗๓๑๗๐
(ทางไปรษณีย์เท่านั้น) **พร้อมใบสมัคร
 
โปรดระบุประเภทรางวัลที่ท่านต้องการร่วมประกวด ดังนี้
รางวัลปยุต เงากระจ่าง สำหรับหนังแอนนิเมชั่น
รางวัลรัตน์ เปสตันยี สำหรับบุคคลทั่วไป
รางวัลช้างเผือก สำหรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลช้างเผือกพิเศษ สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (หรืออายุไม่เกิน ๑๘ ปี)
รางวัลดุ๊ก สำหรับภาพยนตร์สารคดี (รางวัลนี้ไม่จำกัดความยาว)
 
นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานยังเปิดรับภาพยนตร์ดิจิตอลอื่นๆ ที่มีความยาวมากกว่า ๓๐ นาที เพื่อคัดเลือกฉายในโปรแกรม Digital Momentum
 
ปิดรับผลงานในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ที่มา http://www.thaishortfilmfestival.com/home.asp