หนังสั้น-หนังยาว

Home / ข่าวหนัง / หนังสั้น-หนังยาว

ภาพยนตร์ไทยกำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้คนในแวดวงภาพยนตร์เดินทางไปคัดค้านที่สำนักงานกฤษฎีกา

เมื่อปีที่แล้ว ร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฉบับใหม่จะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันระหว่างสองกระทรวง โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาเนื้อหาภาพยนตร์ก่อนฉายในประเทศ

ในขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นผู้ดูแลอนุญาตและควบคุมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในเมืองไทย เรื่องที่น่ายินดีคือ ภาพของเมืองไทยในจอภาพยนตร์ที่ฉายไปทั่วโลก อย่างน้อยก็มีคนกลั่นกรองชั้นหนึ่งก่อน ทำให้เมืองไทยได้ประชาสัมพันธ์ความงดงามในด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ที่จะแพร่ไปทั่วโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนดูโดยตรง คือ ร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฉบับใหม่กำหนดให้จัดประเภทภาพยนตร์ให้เข้ากับกลุ่มผู้ชมแต่ละช่วงวัยโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ชมทั่วไป
2.ภาพยนตร์ที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องชมร่วมกับผู้ปกครอง
3.ภาพยนตร์ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชม
4.ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย

สิ่งที่คนในวงการหนักใจคือ ภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง จึงควรให้อิสระในการทำงาน มากกว่าที่จะให้ภาครัฐเข้ามาควบคุม และยังวิตกว่าการทำงานของคณะกรรมการเซ็นเซอร์จะไม่ต่างอะไรกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยทำ เพราะไม่มีตัวแทนของคนที่เข้าใจภาพยนตร์อย่างแท้จริงเข้าไปเป็นกรรมการ ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับใหม่นี้จะรอเข้าสู่าระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ในช่วงนี้ จะลองชมภาพยนตร์แนวใหม่ๆ ที่ไม่ต้องผ่านกรรไกรของเซ็นเซอร์ ผู้ชมมีทางเลือกคือ งานอุ่นเครื่องเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 11 กับหนังสั้นมาราธอนกว่า 300 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนังบ้าน หนังทดลองทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม-5 สิงหาคม เริ่มเวลา 11.00-21.00 น. ณ สตูดิโอ 1 ภัทราวดีเธียเตอร์ อย่างไรก็ดี ผู้ชมควรทราบไว้ว่ารอบ 19.00-21.00 น. ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับเยาวชน

 โปรดพิจารณา งานนี้ระดมสมองคนทำหนังรุ่นใหม่ที่หาชมกันไม่ได้ในโรง ซึ่งไม่แน่ว่านักทดลองเหล่านี้อาจจะได้เป็นผู้กำกับตัวจริงในอนาคต แล้วมาลุ้นกันว่าหน้าตาของหนังไทยในยุคหน้ากับการส่งเสริม (หรือจำกัด) ของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร


ที่มาจากหนังสือพิมพ์

ดูตารางการฉายหนัง
http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=93