ม.ล.ปนัดดาวอนผู้ใหญ่สอนเด็ก เคารพ ‘เพลงสรรเสริญ’

Home / ข่าวหนัง / ม.ล.ปนัดดาวอนผู้ใหญ่สอนเด็ก เคารพ ‘เพลงสรรเสริญ’

(หัวข้อที่ให้โหวตคือ คุณทราบใช่ไหม ว่าเหตุใดในโรงหนัง หรือ การแสดงมหรสพ เราจึงต้องยืนระหว่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมว่า ผู้ใหญ่ต้องอธิบายแก่เยาวชนและสังคมว่า การยืนแสดงความเคารพเพลงของแผ่นดิน เช่น เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี คือสัญลักษณ์ของคนไทย และถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี ที่ต่างมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์เอกลักษณ์สำคัญของชาตินี้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นหลักสากลในหลายๆ ประเทศ เพื่อมุ่งเสริมสร้างระเบียบวินัย และความรักชาติให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคม ไม่ใช่เพื่อความแตกแยกของสมาชิก

แม้แต่ในหลายๆ ประเทศ เมื่อดนตรีบรรเลงเพลงของแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนจะยืนตรงโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้คนยกมือขึ้นกุมหัวใจ และขับร้องเพลงตามอย่างภาคภูมิใจ บ่งบอกถึงความรักในสถาบันอันเป็นที่เทิดทูนและหวงแหนยิ่งชีวิต เป็นจารีตประเพณีที่เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันจรรโลงรักษา

ที่มาจากหนังสือพิมพ์

เกี่ยวกับข่าวนี้นะ http://www.banmuang.co.th/Hotnews.asp?id=139480