Angels & Demons ภาคนี้ก็มีปัญหา

Home / ข่าวหนัง / Angels & Demons ภาคนี้ก็มีปัญหา

เกิดปัญหาอีกจนได้ เมื่อ “Angels & Demons” หนังเกี่ยวพันกับ “The Da Vinci Code” ที่มี “ทอม แฮงก์ส” เป็นนักแสดงนำเช่นเดิม ถูกแบนไม่ให้เข้าถ่ายทำภายในโบสถ์ 2 แห่งในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

สาเหตุก็เพราะเนื้อหาของหนังเกี่ยวพันกับศาสนา เรื่องราวของลัทธิลึกลับ การถอดรหัส และการพุ่งเป้าทำลายนครวาติกัน

ที่มาจากหนังสือพิมพ์