เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ องค์บาก2 ชุดที่4 เก็บตก

Home / ข่าวหนัง / เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ องค์บาก2 ชุดที่4 เก็บตก

ชุดสุดท้าย ก่อนจะไปนอนแล้วครับ

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2

องค์บาก2

ongbak2


 เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ องค์บาก2 ชุดที่1 (กลางวัน)

 เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ องค์บาก2 ชุดที่2 (กลางวัน)

 เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ องค์บาก2 ชุดที่3 (กลางคืน) มีจา พนม และ ตั้ว ศรัณยู

 เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ องค์บาก2 ชุดที่4 เก็บตก