X-Men Origins: Wolverine โปสเตอร์ มาแล้วจ้า

Home / ข่าวหนัง / X-Men Origins: Wolverine โปสเตอร์ มาแล้วจ้า

แจ่มไหมครับ กับภาคแยกของวูล์ฟเวอร์รีน และแถมด้วยภาพใหม่อีกหนึ่งภาพ ลุกขึ้นมาจากตู้แช่อะไรสักอย่าง